Long-Term Exposure to Fine Particulate Matter and Hypertension Incidence in China: The China-PAR Cohort Study

Long-Term Exposure to Fine Particulate Matter and Hypertension Incidence in China: The China-PAR Cohort Study.

Keyong Huang, Xueli Yang, Fengchao Liang, Fangchao Liu, Jianxin Li, Qingyang Xiao, Jichun Chen, Xiaoqing Liu, Jie Cao, Chong Shen, Ling Yu, Fanghong Lu, Xianping Wu, Liancheng Zhao, Xigui Wu, Ying Li, Dongsheng Hu, Jianfeng Huang, Yang Liu, Xiangfeng Lu, Dongfeng Gu, Hypertension

Read more